Kато организация с нестопанска цел на територията на САЩ, в нормативните документи на Българско училище в Сиатъл са засегнати и точки като подобряване и разширяване на преподаването по български език за всички нива. От основаването си през 2011 г., Българско училище в Сиатъл се превърна в синоним на иновации, качество и надеждност при посрещане на променящите се нужди на българските преподаватели и техните ученици. С разработването на собствени програми и методика за обучение по български език и споделяне ролята на българските училища в чужбина в подкрепа на създаването на национални образователни стандарти, ръководството на училището се фокусира върху въпроси, които са от решаващо значение за растежа както на преподавателската професия, така и на отделния съвременен учител.

Българско училище в Сиатъл разполага с изключителен онлайн инструмент за работa в мрежа, където преподавателите по български език в Америка могат да поискат съвет, да споделят опит, да се включат в презентации и да се свързват с други преподаватели. Ръководство с инструкции за регистрация към нашата преподавателска общност бихте могли да заявите на адрес: administration@school.pixelheavyindustries.com със заглавие в адресното поле “online community membership”. Членството, което е в размер на $25 ще бъде активно от 1 септември 2017г. и е предвидено в рамките на една година. Регистрацията в нашата преподавателска общност е поименна и не подлежи на прехвърляне.Това ще позволи на преподавателите по български език в българските училища в Америка да постигнат професионалните си цели.

За повече информация молим ви пишете на: administration@school.pixelheavyindustries.com

Angela Hasheva | Bulgarian School of Seattle
All Rights Reserved © 2017