Този тест е единственият официален начин да се оцени нивото на познания по български език. И не само това. Отличното преминаване на теста дава на учениците предимство при прием в редица колежи и университети в Америка.*

Изпитът включва компоненти по четене, писане, говорене и слушане.

  • Акредитиране за говорене и слушане: Този тест оценява колко добре кандидатите могат да говорят и разбират езика говоримо
  • Акредитация за писане: Този тест оценява възможностите на кандидата да пише на езика
  • Акредитация за четене: Този тест оценява дали кандидата може да чете на езика на очакваното ниво на владеене на езика.

Учениците, които успешно издържат изпита могат да получат максимален брой от 4 до 5 кредита. Това им дава предимство да представят владеенето на български език като предмет в документите си за завършен етап на обучение по чужд език пред всички одобрени от училищния район гимназиални училища в Америка. Това позволява на ученика да използва спестеното учебно време за други учебни класове, свързани с подготовката за кандидатстване в университет.

Българско училище в Сиатъл предлага две нива на подготовка:

  •   Ниво 1 – Междинно ( 1A & 1B)
  •   Ниво 2 – Напреднали (2A & 2B)

Записване за изпита ALTA 2018 можете да направите като попълнете необходимата информацията за регистрация в следната форма:

*Имайте предвид, че според академичното си ниво, всяко висше учебно заведение в Америка има различни критерии и изисквания към резултатите от изпита по чужд език. Препоръчително е да проверите предварително изискванията от съответния орган във Вашето училище или директно от самия колеж или университет, в който сте избрали да кандидатствате.