Следният преглед е проектиран да помогне на аудиторията да разбере компонентите на Кредитната® и на Комуникативна Програма®, предлагани от Българско училище в Сиатъл.

За контакти
Bulgarian School of Seattle – Administration
PO Box 7092/ Bellevue, WA 98008
Tel. 425.200.5428 / administration@school.pixelheavyindustries.com
www.bulgarianschoolofseattle.com

Админстрация |Българско училище в Сиатъл
All Rights Reserved © 2017