МИСИЯ


Mission_Photo1

НАШАТА ЦЕЛ


Да изградим образователна среда, която насърчава и подкрепя децата в техния стремеж към творчество и развитие.

НАШАТА МИСИЯ


Българско училище в Сиатъл чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора в Сиатъл придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими да се учат, да се трудят и да култивират българско съзнание в условията на конкурентна и динамична чуждоезикова среда.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


Отговорност, напредък, усърдие, любознателност, решителност, дисциплина, изобретателност, уважение, търпение, благодарност, изобретателност, насърчаване,  справедливост, безпристрастност, сърдечност, откровеност, вдъхновение, приятелство, вяра и растеж.