Имате възможност да помогнете за изграждане на по-благоприятно дистанционно обучение!

Благотворително име: Български културен клуб в Сиатъл | Българско училище в Сиатъл
Идентификационен номер: 453137466

Подробности за съответната програма за подарък могат да бъдат намерени ТУК.
Служителите могат да подадат своите заявки за подарък по електронен път на ТАЗИ СТРАНИЦА.

С благодарност,

Българско училище в Сиатъл – Администрация | www.bulgarianschoolofseattle.com | 425 – 200 – 5428