Българско училище в Сиатъл се стреми непрекъснато да внедрява съвременни модели на финансиране на програмите си за обучение. Дарителите единодушно признават, че успешното им развитие се нуждае от  сериозно финансово подпомагане, което ще помогне да започнем новата година още по-уверени в себе си.

Тази година, празнуваме 7 години откакто преподаваме Български език и култура сред Българската общност установена в района на Сиатъл. Вашите щедри дарения създават възможността да образоваме и достигнем целта си – да запазим българските традиции и език сред новото поколение българи родени и отрастващи на Американска почва. Благодарение на Вашата изключителна подкрепа е възможно да продължим нашата работа и образоваме повече от 150 ученика за последните 6 години от нашето съществуване в класове от подготвителна група до 7-ми клас.

Благодарим за подкрепата!

Моля, последвайте интернет връзката по-долу за да изпратите парично дарение:

ДАРЕТЕ СЕГА!

Даренията към  Bulgarian Cultural Club in Seattle могат да бъдат приспаднати от дължимите данъци в текущата данъчна година до пълният размер позволен от закона. Нашия федерален данъчен номер е 45-3137466.