Втори клас

$132.00
Втори клас

ОПИСАНИЕ

Обучението по български език във втори клас е насочено към овладяване на социокултурни и езикови компетентности, предпоставка за активно владеене на български език като средство за общуване от ученици, които се обучават в чуждоезикова среда.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Цели учениците да затвърдят уменията си за общуване на български език, чрез:

 • усъвършенстване на уменията да четат правилно, с подходящ темп и подходяща интонация, с разбиране на прочетеното и отделяне на необходима информация;
 • обогатяване и задълбочаване на знанията за основни езикови единици в българския език, за правоговорни, правописни, пунтуационни и граматични норми на книжовния език;
 • усъвършенстване на уменията за възприемане на посланията на художествени текстове, различни в жанрово отношение; самостоятелено четене на художествени и научнопопулярни текстове и умения за самостоятелен избор на текстове за четене;
 • усъвършенстване на комуникативната компетентност за създаване на различни по вид и комуникативна цел текстове (преразкази и съчинения).

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен час Предмет
11:30 ч. – 12:05 ч. Български език
12:05 ч. – 12:15 ч. Почивка
12:15 ч. – 12:50 ч. Български език
12:50 ч. – 13:10 ч. Обяд
13:10 ч. – 13:45 ч. Български език
13:45 ч. – 13:55 ч. Почивка
13:55 ч. – 14:30 ч. Роден край

Характеристики на курса

 • Уроци 27
 • Тестове 0
 • Продължителност 140.5 часа
 • Входящо ниво Успешно полагане на тест за входно ниво
 • Език Български
 • Брой ученици 10
 • Оценки Себе си
 • Септември

  • Лекция 1.1 Българският език : Мога да чета (преговор). Заключена
  • Лекция 1.2 Литература: „Де е България”, Ив.Вазов; „ Отечество”, Л.Каравелов , „Най-скъпоценният плод”, нарoдна приказка. Заключена
  • Лекция 1.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Разпазнавам текст. Разпознавам изреченията в текста. Октомври Заключена
 • Октомври

  • Лекция 2.1 Български език: Съобщително изречение. Въпросително изречение. Пиша и употребявам съобщително и въпросително изречение. Разпознавам сричките. Пренасям части от думата на нов ред. Пренасям части от думата на нов ред. Звукове и букви. Пиша правилно думи с щ, я, ю, ьо, йо. Заключена
  • Лекция 2.2 Литература: „Есен” , А. Германов; „Ние, врабчетата”, Й. Радичков; „Готованко”, Ран Босилек ; „Горнякът и долнякът” , Г.Мишев. Заключена
  • Лекция 2.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Разказвам приказка – „Врана и лисица”. Преразказвам „ Врана и лисица”. Поправям писмения преразказ. Съчинявам приказка за двете козлета (серия от картини и аналогия) – устно упражнение. Заключена
 • Ноември

  • Лекция 3.1 Български език: Различавам гласни и съгласни. Пиша правилно гласните в думите. Звучни и беззвучни съгласни. Пиша правилно звучни съгласни в края на думата. Пиша правилно звучни съгласни пред беззвучни. Пиша правилно звучни съгласни в края на думата. Заключена
  • Лекция 3.2 Литература: „Карнавал”, Н.Кънчев ; „Деветият брат”, Ас.Разцветников; „Зимен пейзаж”, В.Петров; „Снежният човек”, Андерсен. Заключена
  • Лекция 3.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчинявам приказка за двете козлета. Поправям съчинението. Разказвам приказка без край (по аналогия). Съчинявам приказка без край (по аналогия). Заключена
 • Декември

  • Лекция 4.1 Български език: Пиша правилно думите пред, зад, под, над и др. Мога сам (оценяване). Съществителни имена . Определяне рода на съществителни имена. Заключена
  • Лекция 4.2 Литература: „ Две сестри”, Г.Райчев; „Коледна елха”, Ел.Багряна; „ Коледа”, Дора Габе; „Сурвакарска песен”, Й.Ступел. Заключена
  • Лекция 4.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчинявам разказ за Мурджо. Поздравителна картичка. Пиша писмо до Дядо Коледа. Заключена
 • Януари

  • Лекция 5.1 Български език: Определям рода на съществителни имена. Променям съществителни имена по число. Пиша правилно съществителни имена. Употребявам правилно съществителни имена. Заключена
  • Лекция 5.2 Литература: „Палавница” ,Ем.Станев; „Дете и калинка”, Дора Габе; „Светулка”, Кр. Станишев. Заключена
  • Лекция 5.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Преразказвам приказка -„Умното орехче”. Преразказвам приказка – „Умното слонче”. Поправям преразказа. Заключена
 • Февруари

  • Лекция 6.1 Български език: Назовавам това, което правя. Глаголи. Разпознавам глаголите. Променям глаголите по число. Пиша правилно глаголи. Съгласувам съществителни имена и глаголи по число. Употребявам съществителни имена и глаголи. Мога сам (оценяване). Заключена
  • Лекция 6.2 Литература: „Зимата, пролетта и детето”, Ел. Багряна; „Паун и лястовица”, Ст. Михайловски; „Кон и магаре”; „Гарван и лисица”, Езоп; „Аз и ние”, Д.Стефанов; „На куклен театър”, Леда Милева. Заключена
  • Лекция 6.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Преразказвам разказ -„Решението на охлюва” (устно и писмено упражнение). Поправям преразказа. Заключена
 • Март

  • Лекция 7.1 Български език: Прилагателни имена. Променям прилагателни имена по род. Променям прилагателни имена по число. Пиша правилно прилагателни имена. Съгласувам съществителни и прилагателни имена по род. Съгласувам съществителни и прилилагателни имена по число. Заключена
  • Лекция 7.2 Литература: „Мартенска жалейка” И. Цанев; „ Баба Марта бързала”, Й.Ступел; „Мама се връща” – В.Попов; „ Чавдар през гора вървеше”, народна песен. Заключена
  • Лекция 7.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Съчинявам разказ за котарака Мър ( писмено упражнение). Моята мартеница за котарака Мър ( устно упражнение). Преразказвам разказа за Ай – ай (устно упражнение). Преразказвам разказа за Ай – ай (писмено упражнение). Поправям преразказа (писмено упражнение). Заключена
 • Април

  • Лекция 8.1 Български език: Съществителни, прилалагтелни имена и глаголи. Пиша и употребявам правилно съществителни, прилагателни имена и глаголи. Мога сам (оценяване). Пиша правилно съобщ. и въпрос. Изречение. Заключена
  • Лекция 8.2 Литература: „Великденско яйце”, Н.В.Ракитин; „ На цветница”, Ел.Багряна; „Добрите и лошите думи”, Р.Киров. Заключена
  • Лекция 8.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Оцветявам и описвам великденско яйце. Съчинявам приказка за приключенията на великденското яйце (по аналогия на приказката „Житената питка”) – писмено и устно упражнение. Заключена
 • Май

  • Лекция 9.1 Български език: Питам и отговарям – водя разговор. Назовавам качества на човек . Назовавам това, което чувствам. Зная и мога – звукове и букви. Зная и мога – правопис и правоговор. Зная и мога – изречение и текст. Заключена
  • Лекция 9.2 Литература: „Добро за добро”, Ран Босилек” ; „ Писмо от един дакел”, Ст.Пенчева; „Кой е създал нашите букви”, Н. Драгова; „ Родна реч”,Ран Боселек Заключена
  • Лекция 9.3 Формиране на комуникативноречеви умения: Поправям съчинението. Съобщавам нещо. Каня някого. Заключена

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0