Първи клас

$132.00
Първи клас

ОПИСАНИЕ

Обучението по български език и литература на деца, които се учат в училища в чужбина, се реализира в съотвествие с Държавните образователни изисквания и учебните програми, определящи параметрите на учебното съдържание, изучавано в България.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В първи клас то е насочено към усъвършенстване на уменията на учениците да използват българския език в устна форма на общуване,
като непрекъснато обогатяват активния си речник, упражняват правилния изговор и правилното конструиране на езикови единици. В този клас основна задача e овладяването на уменията за четене и писане на български език. Наред с това първокласниците изучават определени правоговорни, графични, правописни и граматични норми на българския език, които им позволяват да постигат яснота и правилност на изказа. Чрез общуването с кратки литературни текстове от българската литература за
деца, се осигурява усъвършенстване на четенето с разбиране и постигане на нравствено и емоционално въздействие.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен час Предмет
11:30 ч. – 12:05 ч. Български език
12:05 ч. – 12:15 ч. Почивка
12:15 ч. – 12:50 ч. Български език
12:50 ч. – 13:10 ч. Обяд
13:10 ч. – 13:45 ч. Български език
13:45 ч. – 13:55 ч. Почивка
13:55 ч. – 14:30 ч. Роден край

Характеристики на курса

 • Уроци 54
 • Тестове 0
 • Продължителност 140.5 hours
 • Входящо ниво Успешно полагане на тест за входно ниво
 • Език Български
 • Брой ученици 22
 • Оценки Себе си
 • Септември

  • Лекция 1.1 Да се запознаем. Заключена
  • Лекция 1.2 Моята буква (рисувам себе си). Заключена
  • Лекция 1.3 Животните играят (оцветявам, назовавам). Заключена
  • Лекция 1.4 С теб играя аз сега (влакче). Заключена
  • Лекция 1.5 Есен е дошла (оцветявам, защриховам, повтарям по пунктир). Заключена
  • Лекция 1.6 „Дядо и ряпа”, Ран Босилек (изиграване и слушане). Заключена
  • Лекция 1.7 Рожден ден ( питам, отговарям, поздравявам). Заключена
 • Октомври

  • Лекция 2.1 Звук и буква а . Аз съм ученик. Писане на А. „Първите уроци”, Ел.Багряна. Заключена
  • Лекция 2.2 Звук и буква ъ. Червената шапчица и вълка. Писане на Ъ, ъ. Есенно дърво. Заключена
  • Лекция 2.3 Звук и буква о. Коте. Писане на О,о. Колело. Заключена
  • Лекция 2.4 Звук и буква у. Моето куче . Четене и писане – у. Разговор между луната и земята. „Шушу-мушу”, В.Самуилов. Заключена
  • Лекция 2.5 Звук и буква е. Разговор по телефона. Четене и писане – е. Есенно небе. Писане на Е. Имена, започващи с Е. Заключена
  • Лекция 2.6 Звук и буква и. Игра на топка. Писане на И,и. Отгатни. Заключена
 • Ноември

  • Лекция 3.1 Звук и буква м. Мама. Писане на М, м. Имена започващи с М. Заключена
  • Лекция 3.2 Звук и буква н. Интересни животни (носорог, слон, тюлен, сърна). Четене и писане –н. Кой какво прави на светофара? Имена, започващи с Н,А,Е. Заключена
  • Лекция 3.3 Звук и буква л. Лале .Четене и писане – л. На пазара. Разговор по телефона. Заключена
  • Лекция 3.4 Звук и буква р. Рак и риба. Четене и писане –р. Реката. Екскурзия на Рила. Заключена
  • Лекция 3.5 Звук и буква й. Славей. Звук и буква й. Мой молив – мои моливи. Имена с Й. Заключена
  • Лекция 3.6 Четене и писане – м, н, л, р, й. Имам ( Какво?). Заключена
 • Декември

  • Лекция 4.1 Звук и буква б. Бръмбар бие барабан. Четене и писане – б. Балони, бонбони и банани. Кой какво прави? (бере, бели, бърбори , др.). Заключена
  • Лекция 4.2 Звук и буква п. Пате и пиле. Четене и писане – п. Маймуна и палма. Пирин планина. Заключена
  • Лекция 4.3 Звук и буква в. Приказка за вълка и лисицата (слушане). Четене и писане – в. Врана и лисица ( слушане). Имена, започващи с В. Весел влак. Заключена
  • Лекция 4.4 Коледа. Подаръци за всички. Заключена
 • Януари

  • Лекция 5.1 Звук и буква ф. Фотограф. Четене и писане – ф. Филм. Вълшебства на феята Фиона. Заключена
  • Лекция 5.2 Звук и буква д. Добър ден. Четене и писане – д. На двора. Делфинът Додо. Заключена
  • Лекция 5.3 Звук и буква т. Пет петлета. Четене и писане – т. На театър. Торта за Томи. Заключена
  • Лекция 5.4 Звук и буква з. Зоофилм. Заключена
 • Февруари

  • Лекция 6.1 Звук и буква с. На село. Писане на С,с. Слон и балон. Заключена
  • Лекция 6.2 Звук и буква ж. Жираф на плажа. Четене и писане – ж. Жива вода. Поздравление за рожден ден. Заключена
  • Лекция 6.3 Звук и буква ш. Шаран на шейна. Писане на Ш, ш. Шапки на джуджета. Заключена
  • Лекция 6.4 Звук и буква г. Четене и писане – г. Игра. Дъга. Заключена
  • Лекция 6.5 Звук и буква к. Калинка. Четене и писане – к. Мърко. Мърко. Заключена
  • Лекция 6.6 Звук ДЖ. В джунглата. Заключена
 • Март

  • Лекция 7.1 Звук и буква ч. Първолаче. Четене и писане – ч. Мечето и пчелите. Заключена
  • Лекция 7.2 Звук ДЗ. Звънчето Дзън – дзън. Заключена
  • Лекция 7.3 Звук и буква ц. Цвете. Цирк. Пролет иде. Баба Марта Заключена
  • Лекция 7.4 Звук и буква х. Бухал. Писане на Х, х. Хоро. Заключена
  • Лекция 7.5 Буква щ. Щурец и мравка. Писане на Щ, щ. Щъркел. На гости. Заключена
  • Лекция 7.6 Буква ю. Юли. Четене и писане – ю. Юначното охлювче. Заключена
 • Април

  • Лекция 8.1 Писане Ю. Люлка. Заключена
  • Лекция 8.2 Буква я. България. Писане на Я, я. Приятели Заключена
  • Лекция 8.3 Буква ь – съчетание ьо. Кон. Четене и писане – ьо. Тарльо. Четене и писане на йо. Играчка – плачка. Заключена
  • Лекция 8.4 ЙО –ЬО. Кой е бос и кой е обут? Заключена
  • Лекция 8.5 Азбуката. Звуци и букви. Кирил и Методий. Заключена
 • Май

  Езиково и литературно обучение. Формиране на комуникативно речеви умения

  • Лекция 9.1 „Молитва” – Иван Вазов; „Великден” – Никола Фурнаджиев. Заключена
  • Лекция 9.2 Различавам изреченията в текста . Различавам думите. Пиша ги отделно . Пиша имената на хора и животни. Заключена
  • Лекция 9.3 „Първокласник”, Калина Малина. Заключена
  • Лекция 9.4 Разказвам за ….. Различавам гласни и съгласни. Пиша правилно. Заключена
  • Лекция 9.5 „Кума Лиса и Косе Босе” ,народна приказка. Заключена
  • Лекция 9.6 Водя разговор. Въпросително и съобщително изречение. Заключена
  • Лекция 9.7 Пиша правилно думи с й, йо, ьо. Заключена
  • Лекция 9.8 Пиша правилно думи с б,в,г,д,ж,з в края на думата. Заключена
  • Лекция 9.9 „Врабче”, Иван Цанев. Заключена
  • Лекция 9.10 Говоря вежливо. Трите хубави думи. Съчинявам приказка за Ежко (по серия от картини, допълване на думи в текст образец). Заключена

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0