Пети клас

$132.00
Пети клас

ОПИСАНИЕ

1. Български език и литература
2. Човек и природа/История и цивилизация

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

1. Български език и литература
2. Човек и природа/История и цивилизация

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен час Предмет
11:30 ч. – 12:05 ч. Български език
12:05 ч. – 12:15 ч. Почивка
12:15 ч. – 12:50 ч. Български език
12:50 ч. – 13:10 ч. Обяд
13:10 ч. – 13:45 ч. Български език
13:45 ч. – 13:55 ч. Почивка
13:55 ч. – 14:30 ч. Човек и природа/История и цивилизация

Характеристики на курса

 • Уроци 30
 • Тестове 0
 • Продължителност 160 часа
 • Входящо ниво Успешно полагане на тест за входно ниво
 • Език Български
 • Брой ученици 0
 • Оценки Себе си
 • Септември

  • Лекция 1.1 Речево общуване. Заключена
  • Лекция 1.2 За митологията и митовете. Заключена
  • Лекция 1.3 Митове за сътворението. Заключена
 • Октомври

  • Лекция 2.1 Речев етикет. Заключена
  • Лекция 2.2 За сътворението – египетски мит. Заключена
  • Лекция 2.3 Части на изречението. Главни части на простото изречение. Заключена
  • Лекция 2.4 Второстепенни части. Допълнение. Заключена
  • Лекция 2.5 Обстоятелствено пояснение. Заключена
 • Ноември

  • Лекция 3.1 Морска пяна – японски мит. Заключена
  • Лекция 3.2 Приложение и определение. Заключена
  • Лекция 3.3 Създаване на небето, земята и ангелите – ислямска представа за създаването на света. Заключена
 • Декември

  • Лекция 4.1 Еднородни части. Заключена
  • Лекция 4.2 Словообразуване. Заключена
  • Лекция 4.3 Раждането на света – африкански мит. Заключена
 • Януари

  • Лекция 5.1 Имена – съществителни имена. Заключена
  • Лекция 5.2 Прилагателни имена. Заключена
  • Лекция 5.3 Числителни имена. Заключена
  • Лекция 5.4 Членуване на имената. Заключена
 • Февруари

  • Лекция 6.1 Как се е появила земята и първите хора – индиански мит. Заключена
  • Лекция 6.2 Лични местоимения. Заключена
  • Лекция 6.3 Показателни местоимения. Заключена
  • Лекция 6.4 Глаголи. Заключена
 • Март

  • Лекция 7.1 Наречия. Заключена
  • Лекция 7.2 Предлог и съюз. Заключена
  • Лекция 7.3 Омоними, пароними. Заключена
  • Лекция 7.4 Ной и потопът. Заключена
 • Април

  • Лекция 8.1 Променливо Я. Заключена
  • Лекция 8.2 Непостоянно Ъ. Подвижно Ъ. Заключена
  • Лекция 8.3 Звучни и беззвучни съгласни. Заключена
 • Май

  • Лекция 9.1 Годишен преговор. Заключена

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0