Комуникативен български-Начинаещи-дистанционна форма

(0 мнения)
$160.00
Комуникативен български-Начинаещи-дистанционна форма

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

КОМУНИКАТИВЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ

Часовете се провеждат онлайн в съответствие с установения график и отговарят на американските езикови стандарти за преподаване на български като втори език.

Продължителност: 1 учебна година разделена на 2 семестъра
Необходими изисквания: Няма
Местоположение: Онлайн/1 присъствен курс

Първи Семестър

Учениците в ниво начинаещи изучават езика, който може да се използва в ежедневната комуникация. Те започват да комуникират чрез междуличностно говорене и писане, презентационно изразяване и писане, и интерпретивно четене и слушане. Учениците ще развият умения по говорене и писане, разбиране при четене и слушане, както и на представяне на презентации. Курсът е воден в голямата си част на български език с цел да се помогне на всеки ученик да стане компетентен събеседник. Учениците  имат теми за обсъждане  на български език  като запознаване, училищна среда, изрази на учтивост, семейство, приятели и т.н. Учениците се запознават с българската култура чрез  множество различни форми на мултимедия.

Втори Семестър

Курсът  надгражда отработените през първия семестър речеви компоненти. Учениците развиват комуникацията си  на български език чрез междуличностно говорене и писане, презентационно изразяване и писане и тълкувателно четене и слушане. В същото време се развиват умения за словосъчетания в изречението. продължат да учат за българската култура чрез разнообразни дейности и проекти, фокусирайки се върху ежедневните ситуации и аспекти, които позволяват на учениците да разберат различията между собствената им култура и българската култура. Тези ситуации включват автентични текстове като свободно време, културни дейности, здраве, технологии и пътуване. Употребата на езика до края на годината се повишава до пълно усъвършенстване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Всички финансови плащания, дължими на училището за минали периоди, трябва да бъдат уредени преди записване в програми за учебната година 2017/2018 година.

ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Локация Bulgarian School of Seattle at Stroum Jewish Community Center
Продължителност 11ти септември, 2017 – 19ти май, 2018г.
Първи семестър: От 11ти септември,2017 – 16ти декември, 2017г.
Втори семестър: От 8ми януари, 2018 –  19ти май, 2018г.
Часове на провеждане Включва денонощен достъп до дигитални  материали, библиотека, запис на извънучилищни дейности /събития, презентации/
 •  Курсове през седмицата
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Понеделник 14:00-15:00ч.
Сряда 14:00-15:00ч.
Понеделник 17:00-18:00ч.
Сряда 17:30-18:30ч.
Вторник 19:00-20:00ч.
Четвъртък 19:00-20:00ч.
Вторник 17:00-18:00ч.
Петък 17:00-18:00ч.
 • Съботно-неделни курсове
Вариант 5
Събота 6:00 – 8:00ч.
Вариант 6
Събота 8:00-10:00ч.
Вариант 7
Събота 10:00-12:00ч.

ТАКСИ
От 1-ви септември 2017, Българско училище в Сиатъл (Bulgarian School of Seattle) преминава към нови програми и нива на обучение, позволяващи учениците да имат по-голям избор при реализирането на образователните си цели. Освен ако не е посочено изрично, всички посочени цени за обучение са за цяла учебна година. Българско училище в Сиатъл дава възможност дължимите такси за обучение да бъдат заплащани в следните календарни периоди:

 • Годишно в пълен размер – Таксата е дължима в началото на учебната година
 • Срочно – Таксата е дължима в началото на всеки учебен срок

Годишна такса – Годишната такса за 2017/2018 учебна година е изчислена на база $40/учебна седмица, което включва 24/7 достъп до учените материали в дигиталната среда, мобилно приложение и два часа интерактивна работа с преподавател по предварителен график. Месечната стойност на услугата е в размер на $160. Размерът на годишната такса е $1440. Административната такса (виж по-долу) не се заплаща при заплащане пълната стойност на годишната такса. При записване на втори и трети ученик в семейстото, годишната такса за втори и трети ученик се заплаща с 10% намаление.

Срочна такса – Срочната такса за 2017/2018 учебна година е изчислена на база $40/учебна седмица, което включва 24/7 достъп до учените материали в дигиталната среда, мобилно приложение и два часа интерактивна работа с преподавател по предварителен график. Месечната стойност на услугата е в размер на $160. Размерът на срочната такса е $720. Срочната такса за първия учебен срок е дължима до 20 септември 2017 г. Срочната такса за втория учебен срок е дължима до 20 януари 2018 г. При записване на втори и трети ученик в семейстото срочната такса за втори и трети ученик се заплаща с 10% намаление.

Административна такса – Административната такса за 2017/2018 учебна година е еднократна в размер на $40 и се заплаща при записване на ученика.

ЗА КОНТАКТ:   Администрация – administration@bulgarianschoolofseattle.com

Благодарим, че избрахте Българско училище в Сиатъл за вашето обучение по български език!
Готови ли сте да зпочнем?

Админстрация |Българско училище в Сиатъл
All Rights Reserved © 2017

Характеристики на курса

 • Уроци 0
 • Тестове 0
 • Продължителност 108 часа
 • Език Български
 • Брой ученици 0
 • Оценки Себе си
 • Учебната програма и график са достъпни за учениците в дигиталната среда.

  • No items in this section

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0