Комуникативен български-Напреднали-дистанционна форма

(0 мнения)
$160.00
Комуникативен български-Напреднали-дистанционна форма

Описание на курса

Курсовете се провеждат онлайн според установен график и съответстват с общообразователните стандарти по чужд език в американската образователна система.

Продължителност: 1 учебна година разделена на 2 семестъра

Необходимо Условие: Завършен курс по Комуникативен български – Ниво 1 или еквивалентен. Входящ тест.

ГРАФИК НА КУРСА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение ОНЛАЙН/ 1 присъствен курс
Продължителност на курса 11 септември 2017 – 19 май 2018
Семестър 1 от 11 септември 2017 – 16 декември 2017
Семестър 2 от 8 януари 2018 – 19 май 2018
График на курса Включва достъп 24/7 до дигиталните материали, библиотеката, извънкласните дейности / събития, презентации и двучасови интерактивни упражнения с учител онлайн всяка учебна седмица.
 • Курсове през седмицата
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Вторник 14:00-15:00ч.
Четвъртък 14:00-15:00ч.
Вторник 19:00-20:00ч.
Четвъртък 19:30-20:30ч.
Понеделник 19:00-20:00ч.
Петък 18:00-19:00ч.
 • Съботно-неделни курсове
Вариант 4
Събота  6:00-8:00ч.
Вариант 5
Събота  8:00-10:00ч.
Вариант 6
Събота  10:00-12:00ч.

Първи Семестър

Учениците задълбочават познанията си по български език чрез  междуличностно говорене и писане, презантационно изразяване и писане, и тълкувателно четене и слушане. Те научават сложни граматични модели и лексика, прилагайки ги пряко в комуникативни модели и изучавайки българската култура чрез използването на технологии по различни проекти. Курсът набляга на креативно писане и композиционни умения. Курсовете се провеждат изцяло на български език.

Втори Семестър

Учениците  ще задълбочат техните езикови умения и културно разбиране чрез използване на автентични материали. Като допълнение се използват дигитални текстове. Учениците  използват технологии, гледайки филми на съответният език; подготвят презентации, четат кратки истории и  създават писмени съчинения, за да повишат техните знания и ниво на владеене на българския език.

Този курс се провежда изцяло на български език, за да развие езиковите умения на учениците.

ТАКСИ

От 1-ви септември 2017, Българско училище в Сиатъл (Bulgarian School of Seattle) преминава към нови програми и нива на обучение позволяващи учениците да имат по-голям избор при реализирането на образователните си цели. Освен ако не е посочено изрично, всички посочени цени за обучение са за цяла учебна година. Българско училище в Сиатъл дава възможност дължимите такси за обучение да бъдат заплащани в следните календарни периоди:

 • Годишно в пълен размер – Таксата е дължима в началото на учебната година
 • Срочно – Таксата е дължима в началото на всеки учебен срок

Годишна такса

Годишната такса за 2017/2018 учебна година е изчислена на база $40/учебна седмица, което включва 24/7 достъп до учените материали в дигиталната среда, мобилно приложение и два часа интерактивна работа с преподавател по предварителен график. Месечната стойност на услугата е в размер на $160. Размерът на годишната такса е $1440. Административната такса (виж по-долу) не се заплаща при заплащане пълната стойност на годишната такса. При записване на втори и трети ученик в семейстото, годишната такса за втори и трети ученик се заплаща с 10% намаление.

Срочна такса – Срочната такса за 2017/2018 учебна година е изчислена на база $40/учебна седмица, което включва 24/7 достъп до учените материали в дигиталната среда, мобилно приложение и два часа интерактивна работа с преподавател по предварителен график. Месечната стойност на услугата е в размер на $160. Размерът на срочната такса е $720. Срочната такса за първия учебен срок е дължима до 20 септември 2017 г. Срочната такса за втория учебен срок е дължима до 20 януари 2018 г. При записване на втори и трети ученик в семейстото срочната такса за втори и трети ученик се заплаща с 10% намаление.

Административни такси – Административната такса за 2017/2018 учебна година е еднократна в размер на $40 и се заплаща при записване на ученика.

ЗА КОНТАКТ:   Администрация – administration@bulgarianschoolofseattle.com

Администрация|Българско училище в Сиатъл
All Rights Reserved © 2017

Характеристики на курса

 • Уроци 0
 • Тестове 0
 • Продължителност 108 часа
 • Входящо ниво напреднали
 • Език Български
 • Брой ученици 0
 • Оценки Себе си
 • Учебната програма и график са достъпни за учениците в дигиталната среда.

  • No items in this section

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0