Български език като чужд-Напреднали-дистанционна форма

$160.00
Български език като чужд-Напреднали-дистанционна форма

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Учебните часове се провеждат онлайн по утвърден график и в съответствие с американските образователни стандарти за успешно преминаване на изпита ALTA по български език.

Продължителност:  1 учебна година, разделена на 2 семестъра

Необходими изисквания: Завършен курс по български език за кредит по език в гимназията – ниво 1 или тест  за входно ниво.

Друга информация: Учениците ще държат изпит ALTA през пролетта (изпитът се провежда в Българското Училище в Сиатъл, на територията на всеки щат или онлайн). Получилите кредит 3, 4 или 5 могат да получат допълнителен кредит от 200 часа, според университета.

Описание: Този курс е завършващия етап по програмата за български език за кредит по език в гимназията и се провежда изцяло на български език. Учениците ще се подготвят за изпита ALTA (владеене на български език като чужд език). Американското министерство на образованието отпуска кредити, официално признавайки българския език на ученици, за които българският език не е роден език.

В този курс, чрез тематичен подход, ученикът се запознава с културата, историята, литературата, изкуството, филмите и лингвистиката от всички крайща на България. В рамките на подходящи и разнообразни проучвания учениците ще прочетат как исторически събития оформят и определят културата, ще учат и участват в арт продукции, които отразяват и изобразяват вярвяния и анализират как литературата, филмите и други художествени изкуства документират и разкриват аспекти на обществата като цяло. Учениците се обучават да анализират критично формата и съдържанието на различни литературни произведения. Темите се проектират и преподават в рамките на десет четириседмични периода и приключват с писмени и устни изпити, в които ученикът синтезира информация от всяка тема.

ГРАФИК НА КУРСА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение ОНЛАЙН
Продължителност на курса 11 септември 2017 – 19 май 2018
Семестър 1 от 11 септември 2017 – 16 декември 2017
Семестър 2 от 8 януари 2018 – 19 май 2018
График на курса Включва достъп 24/7 до дигиталните материали, библиотеката, извънкласните дейности / събития, презентации и двучасови интерактивни упражнения с учител онлайн всяка учебна седмица.

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Вторник 17:00-18:00ч.
Сряда 18:00-19:00ч.
Понеделник 19:00-20:00ч.
Петък 19:00-20:00ч.
Събота 8:00-10:00ч.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • Всички финансови плащания, дължими на училището за минали периоди, трябва да бъдат уредени преди записване по програми за учебната година 2017/2018.
  • Задължителен тест  за входно ниво (за всички ученици, записани в “Ниво 2 – Напреднали”).

Освен ако не е посочено друго, всички изброени такси за обучение са за цялата учебна година. Българското училище в Сиатъл дава възможност за изплащане на такси в следните календарни плащания:

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  •  Годишна такса в пълен размер – Заплаща се в началото на учебната година
  •  Срочна такса – Заплаща се в началото на всеки семестър

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Годишната такса за обучение за учебната година 2017/2018 възлиза на $ 40/учебна седмица, включваща достъп до дигитални материали, библиотека, извънкласни дейности/събития, презентации и двучасови интерактивни уроци с учител онлайн всяка учебна седмица. Месечната стойност на часовете е равна на $ 160. Годишната сума за обучение е $ 1440. Административната такса (виж по-долу) не се заплаща, когато годишното обучение се изплаща в пълен размер. Годишното обучение за втори и трети ученик в семейството е пропорционално и е с 10% отстъпка.

СРОЧНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Срочната такса за учебната година 2017/2018 възлиза на $ 40/учебна седмица, което включва достъп до цифрови материали, библиотека, извънкласни дейности/събития, презентации и двучасови интерактивни упражнения с учител онлайн всяка учебна седмица. Месечната стойност на класовете е равна на $ 160. Срочната сума за обучение е $ 720. Срочната сума за обучение за първия семестър се плаща до 20 септември 2017 г. Срочната сума за обучение за втория семестър се плаща до 20 януари 2018 г. Срочната сума за обучение за втори и трети ученик в семейството е пропорционално и е с 10% отстъпка.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
 Административната такса за учебната година 2017/2018 е еднократна, в размер на $ 40. Тази такса се дължи изцяло, при записването на ученика.

Админстрация |Българско училище в Сиатъл
All Rights Reserved © 2017

Характеристики на курса

  • Уроци 0
  • Тестове 0
  • Продължителност 108 часа
  • Език Български
  • Брой ученици 0
  • Оценки Себе си
Учебната програма е празна.

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0