Български език като чужд-Начинаещи-дистанционна форма

$160.00
Български език като чужд-Начинаещи-дистанционна форма

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Учебните часове се провеждат онлайн по утвърден график и в съответствие с американските образователни стандарти за успешно преминаване на изпита ALTA за владеене на български език.

Продължителност:  1 учебна година, разделена на 2 семестъра

Необходими изисквания: Учениците трябва да бъдат в прогимназията или в гимназията. Учениците, които се записват в този курс, трябва да владеят свободно български език. Учениците, записани в този курс, се очаква да имат български като роден език или близък до родния език.

Този курс е първият от серията курсове по български език по кредитната програма на училището и се провежда предимно на български език. Текстовете идват от различни източници, жанрове и медии, включително някои литературни източници. Учениците ще подобрят способностите за четене, писане, слушане и говорене. При общуването, учениците  в курса по български език за кредит по език в гимназията – Ниво 1 демонстрират разбиране за културата, включват интердисциплинарни теми, правят сравнения между родния език и целевия език и между културите и използват целевия език в ситуации от реалния живот.

Изключително използване на български от учители и ученици за активна комуникация. Учениците използват дигитални материали от началния учебник и автентични ресурси. След края на този курс може да се очаква, че учениците ще преминат изпита ALTA към Българско училище в Сиатъл.

Този курс служи като предпоставка за гимназиален кредит по български език – ниво 2.

ГРАФИК НА КУРСА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение ОНЛАЙН
Продължителност на курса 11 септември 2017 – 19 май 2018
Семестър 1 от 11 септември 2017 – 16 декември 2017
Семестър 2 от 8 януари 2018 – 19 май 2018
График на курса Включва достъп 24/7 до дигиталните материали, библиотеката, извънкласните дейности / събития, презентации и двучасови интерактивни упражнения с учител онлайн всяка учебна седмица.

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Понеделник 19:00-20:00ч.
Сряда 16:00-17:00ч.
Вторник 19:00-20:00ч.
Петък 15:00-16:00ч.
Събота 8:00-10:00ч.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
Всички финансови плащания, дължими на училището за минали периоди, трябва да бъдат уредени преди записване по програми за учебната година 2017/2018.

Освен ако не е посочено друго, всички изброени такси за обучение са за цялата учебна година. Българско училище в Сиатъл дава възможност за изплащане на такси в следните календарни плащания:

 ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 •  Годишна такса в пълен размер – Заплаща се в началото на учебната година
 • Срочна такса – Заплаща се в началото на всеки семестър

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Годишната такса за обучение за учебната година 2017/2018 възлиза на $ 40/учебна седмица, включваща достъп до дигитални материали, библиотека, извънкласни дейности/събития, презентации и двучасови интерактивни уроци с учител онлайн всяка учебна седмица. Месечната стойност на часовете е равна на $ 160. Годишната сума за обучение е $ 1440. Административната такса (виж по-долу) не се заплаща, когато годишното обучение се изплаща в пълен размер. Годишното обучение за втори и трети ученик в семейството е пропорционално и е с 10% отстъпка.

СРОЧНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Срочната такса за учебната година 2017/2018 възлиза на $ 40/учебна седмица, което включва достъп до цифрови материали, библиотека, извънкласни дейности/събития, презентации и двучасови интерактивни упражнения с учител онлайн всяка учебна седмица. Месечната стойност на класовете е равна на $ 160. Срочната сума за обучение е $ 720. Срочната сума за обучение за първия семестър се плаща до 20 септември 2017 г. Срочната сума за обучение за втория семестър се плаща до 20 януари 2018 г. Срочната сума за обучение за втори и трети ученик в семейството е пропорционално и е с 10% отстъпка.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
 Административната такса за учебната година 2017/2018 е еднократна, в размер на $ 40. Тази такса се дължи изцяло, при записването на ученика.

Админстрация |Българско училище в Сиатъл
All Rights Reserved © 2017

Характеристики на курса

 • Уроци 0
 • Тестове 0
 • Продължителност 108 часа
 • Език Български
 • Брой ученици 0
 • Оценки Себе си
 • Учебният план и графикът са достъпни за учениците в дигиталната класна стая.

  • No items in this section

Ревюта

Средна оценка

0
0 Рейтинг

Подробен рейтинг

5 звезди
0
4 звезди
0
3 звезди
0
2 звезди
0
1 star
0