Българско училище в Сиатъл търси координатори на учебната си дейност от цялата страна

Ние винаги сме отстоявали образователните нужди на нашите ученици. От 2011 г., Българско училище в Сиатъл подкрепя запазването на наследствения език, което в САЩ е узаконено чрез Печата за двуезичност. Българско училище в Сиатъл е законово ПЪРВОТО българско училище, което официално е допринесло за признаването на българския език в американската образователна система на национално ниво. Ние сме екип от компетентни кадри в образованието, които мотивирано изследваме нови пространства, работейки в среда, която ни подкрепя и вдъхновява да бъдем винаги по-добри. Чрез необятните граници на технологиите и насърчавайки се помежду си да преодоляваме тези граници, полагаме основите на езиково обучение, което се превръща в катализатор за бъдещите поколения.

Координаторите в областта на образованието ще отговарят за:
• тясното сътрудничество с администрацията на Българско училище в Сиатъл
• осигуряването на академична и административна помощ
• общуването с общностите по райони и консултиране на учениците и техните семейства с цел създаване на качествена среда за работа в цялата страна.

Отговорности

Отговорностите на координатора по образованието включват използването на независима преценка при подпомагане и консултиране на ученици от прогимназията и гимназията в техните онлайн класове, като същевременно с това им помага да постигат своите образователни цели.

• Поддържане на информацията относно програмите и курсовете на Българско училище в Сиатъл
• Комуникация с потенциални ученици и техните семейства
• Активно популяризиране на дигиталните програми и курсове
• Ефективно информиране за актуализациите по програмите
• Представяне на презентации на потенциални ученици, местни общности и институции
• Прилагане на инициативите на Българско училище в Сиатъл на определената територия
• Изграждане на силни партньорства с членове на факултети и потенциални семейства
• Изисква се възможност за работа на гъвкаво работно време

Квалификации
• Примерни устни и писмени комуникационни умения на английски и български език
• Опит да работи самостоятелно – мотивирана, организирана, оптимистична и отзивчива личност с желание да насърчава останалите да успяват ; техническа грамотност в използване продуктите на Microsoft Office.

Българското училище в Сиатъл е създало следните ПРОГРАМИ за подпомагане на образователните потребности на различни групи ученици:
Програми за езиково усъвършенстване по български език като наследствен, съгласно указанията на Министерството на образованието на България, от предучилищни програми до 12 клас – 13 присъствени курса

Гимназиална кредитни програми (ALTA), отговаряща на изискванията за получаване на Печат за двуезичност, признат в национален мащаб – НОВО! 8 курса онлайн
Комуникационна езикова програма за разширяване на комуникационната, езиковата и културната осведоменост на учениците в прогимназията и гимназията, както и на възрастните – НОВО! 8 курса онлайн и 1 курс в кампуса

ТЕКУЩ СТАТУС И ПОСТИЖЕНИЯ
• 7 години образователен опит и над 150 ученици завършили от предучилищни програми до 12 клас.
• Печата за двуезичност връчен на 20 ученика в щата Вашингтон след целенасочена подготовка и високи резултати по стандартите на американската образователна система (ALTA).

Акредитацията е получена от:
• Американското сдружение по преподаване на чужди езици (ACTFL)
• Министерство на образованието и науката на България
• ALTA – акредитация по оценяване на езика

Образователните курсове на Българско училище в Сиатъл и оценяването по ALTA са признати от:
• Съветът на преподавателите в щат Вашингтон, щат Калифорния, щат Джорджия и районите с обществени училища в щат Илинойс
• Славянска катедра във Вашингтонския университет
• Университет на Хавай, САЩ
• Университет на Сиатъл (CityU), САЩ

Ръководството обхваща следните управленски операции: планиране, визия, прогнозиране, планиране на училищното развитие, комуникация, нужди на студентите, обща администрация, учебна програма, финансово управление и управление на ресурсите. Училищната администрация и учителски колектив са удостоени и горди, че са застъпници и посланици на българския език и култура. Оставаме с надеждата за бъдеще, в което културното и езиковото многообразие ще се разглеждат като безценен принос, който обогатява живота на всички.

Българско училище в Сиатъл предлага конкурентно възнаграждение като отстъпки за обучение и голяма комисионна за всеки регистриран ученик.

За да кандидатствате, попълнете формуляра по-долу:

За контакти
Bulgarian School of Seattle – Administration
PO Box 7092/ Bellevue, WA 98008
Tel. 425.200.5428 / administration@school.pixelheavyindustries.com
www.bulgarianschoolofseattle.com

Админстрация |Българско училище в Сиатъл
All Rights Reserved © 2017