Показване на 1-13 от 13 резултати

Подготвителна група

(0 мнения)
9
0
$132.00

ОПИСАНИЕ Oбучението в Българското училище в Сиатъл се стреми да следва целите и очакваните резултати на Министерството на Образованието и се извършва съгласно действащите в България учебни програми.  Преподавателите...

$132.00

Първи клас

(0 мнения)
22
0
$132.00

ОПИСАНИЕ Обучението по български език и литература на деца, които се учат в училища в чужбина, се реализира в съотвествие с Държавните образователни изисквания и учебните програми, определящи параметрите...

$132.00

Втори клас

(0 мнения)
10
0
$132.00

ОПИСАНИЕ Обучението по български език във втори клас е насочено към овладяване на социокултурни и езикови компетентности, предпоставка за активно владеене на български език като средство за общуване от...

$132.00

Трети клас

(0 мнения)
5
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература В трети клас обучението по български език и литература  се съобразява с постигнатите от учениците резултати по отношение овладяването на български език като...

$132.00

Четвърти клас

(0 мнения)
6
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература В четвърти клас обучението по български език и литература се съобразява с постигнатото от учениците по отношение овладяването на български език като средство...

$132.00

Пети клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Шести клас

(0 мнения)
4
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Седми клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Осми клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Девети клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Десети клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Единадесети клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00

Дванадесети клас

(0 мнения)
0
0
$132.00

ОПИСАНИЕ 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 1. Български език и литература 2. Човек и природа/История и цивилизация УЧЕБНА ПРОГРАМА Учебен...

$132.00