Българско училище в Сиатъл търси учител по български език. Тази позиция е включена в учебната програма по българските стандарти, при дуална езикова среда. Преподаваните предмети са четене, писане, говорене, умения за социално и емоционално обучение. Учителите са отговорни за осъществяването на мисията и философията на училището, както и работят в сътрудничество със своите колеги. Необходим приоритет е синхронизирането между английската учебна програма и българската учебна програма.

Кандидатите трябва да имат опит в преподаването на езикови умения на ниво K-12 /гимназия/, желание да станат част от забележителната общност от учители и обучаващи се и желание да се адаптират към уникалната програма на Българско училище в Сиатъл. Кандидатите трябва да работят с голямо желание с учениците, да имат познания по текущите образователни практики и стратегии и да могат да използват гъвкави и иновативни педагогически техники, подходящи за различни стилове на учене.
Отговорностите включват, но не се ограничават до:

Училище

• Да комуникира ефективно и своевременно с членовете на екипа и администрацията по отношение на учебната програма, дейностите в час и напредъка на учениците
• Да участва във всички планирани факултетни и общностни срещи, като е наясно, че някои от тях могат да се провеждат извън обичайното учебно време
• Да поддържа отчети и доклади, както се изисква от администрацията
• Да познава процедурите за аварийни ситуации

Ученици и класна стая

• Да преподава учебната програма, подходяща за определения клас
• Да предоставя разнообразни възможности за обучение, методи и материали
• Да признава и планира разнообразието от способности и стилове на учене в час
• Да насърчава етиката при учениците
• Да внася ентусиазъм за обучение у учениците
• Да осигурява и поддържа стимулираща и безопасна среда
• Да практикува подходящи и ефективни техники за управление в час
• Да наблюдава учениците във всички части на сградата
• Да участва в срещи

Родители
• Да поддържа ефективна комуникация с родителите, за да ги информира за постиженията на ученика, учебната програма и дейностите в час.
За да кандидатствате, моля, попълнете и изпратете формуляра по-долу: