Български език като роден към Министерството на образованието в България

Комуникативен български - присъствена форма

Български език като чужд към Американската образователна система

Комуникативен български - дистанционна форма