Българско училище в Сиатъл въвежда нови изисквания към кандидатите. Целта на промените е да помогнат на учениците и техните родители при подготовката за изпита. Изискването за възраст се базира на класа посещаван от ученика в средното (middle) или гимназиално (high) училище. Всички желаещи да положат изпита ще е необходимо да попълнят регистрационна форма, съдържаща следната информация: име на училището, което посещават в американската държавна система на образование, клас, идентификационен номер в училище и името на училищния район в щата. Ще бъде осигурена и секция за коментар.

Няколко са факторите, с които трябва да се съобразите при вземането на решение кога ученикът е готов да се яви на този изпит. Препоръчително е, ако ученикът не е следвал редовната до 6ти клас образователна програма в училището, то той да се е обучавал най-малко две години в специализирания ALTA курс в Българско училище в Сиатъл (от 2016-17 учебна година този курс се предлага вече и онлайн).

Оценката на теста е отражение на стабилната подготовка по български език в Българско училище в Сиатъл. Академичната цел на училището е да подготви учениците си за висок резултат на изпита. За съжаление не бихте могли да покажете такъв, ако сте прекъсвали подготовката си по български език или изобщо не сте имали такава.