Тест за установяване на нивото на владене на български език и получаване на кредит  (максимум 4)  към гимназиалния курс на обучение  в държавните училища в Америка

Какво е необходимо да направите:

  1. Регистрация

Попълнете задължителната форма за регистрация:     ALTA 2018 Registration Form

  1. Заплащане на таксата за изпита: Български език – ALTA Writing & Speaking /писмен и устен изпит/

Какво точно е АЛТА тест ?

АЛТА тестът има за цел да установи нивото на владеене на езика. Не какво знаете за езика , като граматични и лексикални дефиниции, а до каква степен умеете да използвате езика във всекидневието, т.е. да разговаряте и пишете.

Изпитът протича на два етапа: писмен ( писане на есе върху различни теми от всекидневния  живот ) и устен.

Нивата на владеене са три:

  • Основно  ниво на владеене на езика ( начинаещи) : мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея; хората, които познавам; всекидневието ми; да дам кратка информация за себе си.
  • Самостоятелно ниво на владеене на езика : мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.
  • Свободно ниво на владеене на езика( напреднали) :  мога да представя ясно и гладко описание в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично и аргументирано изказване върху широк кръг от теми.

Кой е най-добрият начин да се подготвя за теста?

Обучението Ви в специализираните курсове към Българско училище в Сиатъл, които са разработени по одобрена от американските образователните власти програма е от първостепенно значение.

  1. Полагане на изпита

Българско училище в Сиатъл оказва  пълно  съдействие  за регистрацията, подготовката и явяването на теста. Ученици от всички училищни райони на щата Вашингтон (и Америка) имат възможност да се явят на изпита, както и да го вземат повторно.  Местата за полагане на теста се обявяват от училищната администрация.

Една седмица преди теста  

Ще  получите имейл  от училището за мястото и  часа на теста.

В деня на теста:

  • Регистрираните за изпит ученици е необходимо да се явят 30-45 минути по-рано от обявения час за инструкции
  • Валиден документ за самоличност
 Два дни след изпита:
  • Ученици с резултат нула на писмения тест не се квалифицират за устен.
  • Ако резултатът ви е по-висок от нула Българско училище в Сиатъл ще Ви уведоми за дата и час за устния изпит.

      4. Резултати:

Резултатите от теста ще бъдат оповестени в рамките на няколко работни дни. Полагането на писмен и устен изпит е задължително условие за вземането на кредит към американската образователна система. Броят на кредити (от един до четири) се определя според нивото на владеене на езика.

Примери:

 

* Трябва да сте наясно, че различните колежи имат различни правила по отношение на езикови тестове за чужди езици. Трябва да се проверите  политиката на съответния колеж и да потърсите съвет за вашата конкретна ситуация.