Уважаеми сънародници, 

Като основател и директор на Българско училище в Сиатъл, бих искала да използвам възможността да представя пред вас някои данни за дейността на училището и да обърна внимание на следния факт:

Българско училище в Сиатъл юридически е ПЪРВОТО българско учебно заведение в САЩ, което официално е допринесло за популяризирането на българския език в Америка. 

Българско училище в Сиатъл работи съвместно с Инспектората на Държавното Образование в щата Вашингтон (OSPI) от месец юни 2013 г.  по програмата „ПЪТНА КАРТА НА СВЕТОВНИТЕ ЕЗИЦИ“. Министерството на образованието и науката в България беше своевременно уведомено за това сътрудничество, чрез годишния доклад на училището за учебната 2013/2014 г. Тази глобална стъпка достойно нареди изучаването на български език до останалите световни езици в Америка и безапелационно определи Българско училище в Сиатъл като ПЪРВОТО българско учебно заведение в САЩ, допринесло за популяризирането на българския език в Америка.

Училището е официално лицензирана институция от държавните образователни власти на щата Вашингтон за провеждането на изпита по български език като чужд (ALTA assessment), който за учебната 2014/2015г. се проведе на 30 май. Удоволствие за мен е да ви съобщя и напомня, че четири ученика от училището се явиха на писмен и говорим изпит по български език към Министерството на образованието в щата Вашингтон, администриран от Българско училище в Сиатъл. Учениците получиха изключително висока оценка, в резултат на което държавните учебни власти дадоха необходимия им кредит за завършен гимназиален етап от обучението им по чужд език. На този изпит, провеждан и администриран от Българско училище в Сиатъл като официално акредитирана институция за това (напомням, от 2013 г.!) , имаха възможност да се явят всички живеещи в щата Вашингтон ученици, непосещаващи редовните часове на училището, но владеещи писмено и говоримо български език.

Имената на учениците, които успешно преминаха ALTA Assessment през юни 2015г. са:

Продан Бояджиев, 9 клас – Sumner School District

Росица Христова, 9 клас – Lake Washington School District

Боряна Косева, 7 клас – Edmond’s School District

Никола Колев, 7 клас –Bellevue School District

/ ALTA Testing Department; Test Results for the students of Bulgarian Cultural Club in Seattle/Bulgarian School of Seattle: Bulgarian Writing/Live Test – Education; Overall Score: 10 – Advanced Plus/.

Based on these results, the OSPI and the State Board of Education created a Certificate of Recognition with a cover letter indicating proficiency levels attained and high school credit equivalencies based on the recommendations in the state’s Model Procedure for competency-based credits.

За ваша статистика тук прилагам и извадка от отчета на училището за учебната 2013/2014 г. към Министерството на образованието в България: 

·         ПЪТНА КАРТА НА СВЕТОВНИТЕ ЕЗИЦИ 

Българско училище в Сиатъл е първата българска институция в Съединените Щати, ефективно обучаваща и подготвяща учениците си за настъпващата глобализация; училище – инициатор, което нравствено и юридически нарежда изучаването на български език до останалите световни езици в Америка.

От 2013 г., Българско училище в Сиатъл предлага съвместна програма с Инспектората на Държавното Образование в щата Вашингтон (OSPI), наречена „ПЪТНА КАРТА НА СВЕТОВНИТЕ ЕЗИЦИ“, която има за цел да стимулира съхраняването на българския език в семейството , като предоставя възможност на говорещите български език гимназисти да получат задължителните кредити, изискващи се за завършване на средно образование в Съединените Американски Щати. Програмата “Пътна Карта на Световните Езици” е начин да се получи кредит за владеене на български език. Много училища в щата Вашингтон се стремят да подготвят учениците си за настъпващата глобализация, като развиват умения да комуникират както на английски, така и на други езици ( в частност български език).

Като основател и директор бих искала да ви уверя, че Българско училище в Сиатъл се е посветило на мисията и работи усилено за запазването на националното съзнание на българите в Сиатъл и щата Вашингтон. Като крупна организация обхващаща многобройни семейства, училището притежава възможността да повлие положително върху живота на сънародниците ни и най-вече на младите – тези, които са нашето и на държавата бъдеще.

С уважение, 

Анжела Хъшева

Директор на Българско училище в Сиатъл, САЩ

тел: +1 425 200 5428

e-mail: bkk.seattle@gmail.com

www. bulgarianschoolofseattle.com