2018 Кредити за езикова компетентност

2018-03-18

Регистрирайте се за дата за тест чрез Българско училище в Сиатъл – ALTA 2018 Registration Form

Крайна дата за регистрация  31 Март, 2018г.

Тестът може да се проведе в училището по местоживеене. Могат да кандидатстват ученици, живеещи в следните щати:

California
Texas
New York
Illinois
New Mexico
Washington
Louisiana
Minnesota

Washington DC
North Carolina
Virginia
Indiana
Nevada
Hawaii
Wisconsin
Utah
New Jersey
Florida
Oregon
Maryland
Georgia
Arizona
Kansas
Rhode Island

Ohio
Colorado
Connecticut
Delaware
Missouri
Massachusetts
Michigan
Tennessee

Описание на типовете тестове

ALTA Писмен изпит: Този тест ще бъде изпратен чрез поверителен имейл заедно с инструкциите. Тестът се състои от пет искания за писмен отговор на целевия език. Писменият тест изисква кандидатът да демонстрира какво може да прави с езика в писмена форма, като изпълнява различни задачи (писмено писмо, дава становище, описва процедурен правилник), както и колко добре използва и контролира езика (напр. граматически структури, изписване на правопис / характер). Кандидатът просто пише своя отговор на всеки въпрос в предоставеното място. Като приключи, теста се събира и връща обратно в Българското училище в Сиатъл за точкуване. Оценителят (известен още като ALTA Testing Services) оценява писането въз основа на изразяване, разбиране на дадените теми, граматика, речник и правопис, и се присъжда общ резултат. Този резултат заедно с коментари се изпраща на областните служители в рамките на два работни дни. Цената на теста е 120 лв.

ALTA устен изпит (IVR): ALTA предоставя тази оценка чрез автоматизирана, интерактивна система за гласова реакция (IVR). Системата за оценяване IVR позволява на Българската школа в Сиатъл да регистрира учениците и да генерира кодове за достъп, с които кандидатите да влязат, когато се обаждат за теста. С въвеждането на този код за достъп, кандидатите имат достъп до тестовото съдържание, което се предоставя автоматично. Един от въпросите се избира произволно от съвкупност от подобни въпроси, съсредоточавайки се върху определена езикова задача (например, разказвайки в миналото напрежение), и записаният въпрос се играе за кандидата. Кандидатът има определен период от време, за да отговори на поставения въпрос и отговорът е записан цифрово. Тази последователност продължава за останалата част от теста или докато всички въпроси не бъдат предоставени на кандидата. Кандидатът е инструктиран да затвори телефона, в който момент файлът, съдържащ въпросите и отговорите, се изпраща на оценяващ човек за оценка. Оценяващият оценява ефективността на кандидата според скалата за ефективност на ILR. Резултатите се връщат в района на следващия работен ден. Цената на теста е $ 100.

Информация за ученици: