До този момент над 20 са учениците, които Българско училище в Сиатъл успешно е подготвило и са получили кредит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК в американската си диплома с печата Seal of Biiteracy.

Българско училище в Сиатъл е единственият лицензиран ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР за провеждането на този изпит на територията на САЩ. Учениците вече се подготвят и ДИСТАНЦИОННО. Нивото на подготовка е АКАДЕМИЧНО. Преподавателите – компетентни и специално обучени в дистанционната форма на преподаване.

За повече информация и за регистрация: administration@school.pixelheavyindustries.com