Projects_And_Achievements_Photo

Achivements_Checkmark2015 г. – Българско училище в Сиатъл работи съвместно с Инспектората на Държавното Образование в щата Вашингтон (OSPI) от месец юни 2013 г.  по програмата „ПЪТНА КАРТА НА СВЕТОВНИТЕ ЕЗИЦИ“.  Училището е официално лицензирана институция от държавните образователни власти на щата Вашингтон за провеждането на изпита по български език като чужд (ALTA assessment), който за учебната 2014/2015г. се проведе на 30 май 2015.


Achivements_Checkmark2014 г. – Регистрация на училището като организация с идеална цел по член 501(с)(3) на IRS.


Achivements_Checkmark 2013 г.  – Лиценз по Постановление № 334 на Министерството на образованието, младежта и науката от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина.


Achivements_CheckmarkОдобрително писмо за дейността на училището от Елена Поптодорова, Извънреден и пълномощен посланик на Република България за САЩ. Писмо от Елена Поптодорова ( в .JGP формат).


Achivements_Checkmark2012 г.  – Членство в асоциацията на Българските Училища в Чужбина (АБУЧ). Поздравително писмо от АБУЧ към Българско Училище в Сиатъл (в .PDF формат).


Achivements_Checkmark2012 г.  – Одобрен проект на Българско Училище в Сиатъл по Националната програма “Роден език и култура зад граница”.