ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ В СИАТЪЛ


History_Headerhistory 1През 2011 година стартира учебни занятия Българското училище в Сиатъл, създадено от Български културен клуб в Сиатъл като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност сред българите в Сиатъл. Български културен клуб в Сиатъл е регистриран към щата Вашингтон с UBI номер: 603117729. Този проект е отговор на нарастващата нужда на българската общност в Сиатъл от структура, отговаряща на изискванията на българското министерство на образованието.

Българското Училище в Сиатъл предлага платено обучение по български език, история и география на България за деца от 4 до 18 години. Училището е отворено за деца от български произход, живеещи постоянно или временно в района на Сиатъл, както и за деца от други националности, заинтересовани от системното изучаване на предложените предмети. Независимо от личното познание по български език на децата, или липсата изобщо на такова, те натрупват и пълноценно развиват езикови навици и познания за България и за националната ни идентичност.History 2 Обучението следва целите и очакваните резултати на Министерството на Образованието и се извършва съгласно действащите в България учебни програми. Преподавателите имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно Правилника за прилагане на Народната Просвета в България. Сериозен педагогически подход и солидна учебна програма на обучението по български език на децата дават право на издаването на дипломи валидни и в двете държави. Целта е да се формират личности, носители на културата на две цивилизации, които знаят къде са корените им.

За кратко време от неговото основаване училището предизвика широк интерес сред сънародниците си в Сиатъл, насочи вниманието на родители и възпитатели и привлече в класните стаи български деца от всяка възраст. В известен смисъл Българското училище в Сиатъл придобива облика на едно голямо семейство, използвайки българския език и култура за общ родител.